post

Dla kogo pożyczka

Profi Credit oferuje pożyczki dla następujących klientów:

  • osób zatrudnionych osiągających minimalny dochód w wysokości 800 zł netto
  • emerytów i rencistów otrzymujących dochód minimalny na poziomie 700 zł netto
  • osób zameldowanych na terytorium Polski
  • samozatrudnionych oraz rolników

Jeżeli spełniasz te kryteria z pewnością otrzymasz pożyczkę.